အဆင့်မြင့်ပညာ ပုဂ္ဂလိကကျောင်းများ စိစစ်ရေးနှင့် မှတ်ပုံတင်လျှောက်လွှာများတင်သွင်းရမည့်နေရာ

အဆင့်မြင့်ပညာ ပုဂ္ဂလိကကျောင်းများ စိစစ်ရေးနှင့် မှတ်ပုံတင်လျှောက်လွှာများအား

ပါမောက္ခချုပ်များကော်မတီရုံး၊ သထုံလမ်း၊ ရန်ကုန်မြို့

အဆောင်(၂)၊ ပထမထပ်၊ အဆင့်မြင့်ပညာ ပုဂ္ဂလိကကျောင်းများ စိစစ်ရေးနှင့် မှတ်ပုံတင်ရေးအဖွဲ့သို့

၁-၁၁-၂၀၁၉ ရက်နေ့ မှစ၍ ရုံးဖွင့်ရက်များတွင်၁၀:၃၀ နာရီမှ ၁၅:၀၀ နာရီအတွင်း လျှောက်လွှာနှင့်အတူ လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။